aktuality | blahořečení | význam XIV | historie | fotogalerie | kontakt

aktuality

Tehdy byla Praha dychtivější, tehdy štědřejší všech, když tolik svatozáří současně vyslala ke hvězdám."

(Fortunatus Hueber, Menologium Franciscanum, 1698)

 

Výstava Čtrnáct pražských mučedníků: Místo a příběh.

Ve dnech 25.9. až 25.11. probíhá v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné výstava u příležitosti blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků. Přináší nejen zásadní informace o historické události, ale také zprostředkuje prožitek toho, co se na masopustní úterý LP 1611 v Praze a v konventu u Panny Marie Sněžné odehrálo. Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin. V rámci výstavy se každou neděli v 15 a 16 hod. konají komentované prohlídky kostela a kláštera s možností návštěvy jinak nepřístupných míst.
Výstava se koná za podpory Městské části Praha 1.
Plakát výstavy ke stažení zde.

Tisková konference 3. 10.

Ve středu 3. 10. se na pracovišti Antropologického oddělení Národního muzea v Horních Počernicích uskuteční tisková konference, která představí výsledky antropologického výzkumu kosterních pozůstatků Čtrnácti pražských mučedníků, dále výsledky archeologického průzkumu v místě hrobové niky v kapli sv. Michala a výsledky restaurování autentiky nalezené spolu s ostatky. Kromě příslušných specialistů se TK zúčastní zástupci Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražského.

Novéna k blahořečení

V nakladatelství Paulínky vyšla novéna, na jejímž vzniku se podílela řada bratří františkánské provincie. Nabízí duchovní přípravu na blahořečení a spoluúčast na něm, ať již soukromě doma, či v různých společenstvích. Novéna začíná v neděli 4. října a končí v předvečer blahořečení 12. října.

Při odběru 10 a více kusů poskytují Paulínky slevu 20%.

Tiskové konference

K historii, archeologii a samostatné slavnostní beatifikaci uspořádá Provincie bratří františkánů ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Národním muzeem celkem tři setkání pro novináře. Novináři jsou kromě toho rovněž zváni k dalším duchovním a kulturním akcím, které beatifikaci provázejí.

Více informací:

Odborná konference

Na dny 24. a 25. září 2012 připravujeme ve spolupráci s KTF UK odbornou konferenci Čtrnáct pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II., která se bude tématem zabývat nejen jako historickou událostí či dějinným obdobím, ale i z pohledu dobového myšlení, teologie a rovněž i v kontextu dějin umění.  Při příležitosti zahájení konference bude v prostorách klášterního ambitu u Panny Marie znovu otevřena obnovená a aktualizovaná výstava k tomuto tématu.

Archeologický průzkum pod hrobem XIV pražských mučedníků

Z důvodů vyvolaných stavebními úpravami probíhajících v kapli sv. Michala a současně z podnětu komise ustanovené k vyzdvižení ostatků XIV pražských mučedníků proběhl v místě hrobové niky záchranný archeologický průzkum, který měl prověřit statické poměry v daném místě a případně uvést kosterní nález, který byl učiněn při vyzdvižení ostatků, do širšího kontextu. Práce týmu archeologů z NPÚ ú.o.p v HMP, který vedl PhDr. Jaroslav Podliska, proběhly ve dnech 30. 7. - 2. 8.

Vyzdvižení ostatků XIV pražských mučedníků

Ve středu 11. července 2012 byly po 335 letech vyzdviženy ostatky XIV pražských mučedníků z jejich hrobu. Ten se nacházel pod bočním oltářem sv. Petra z Alkantary v kapli sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné. K vyzdvižení a následnému odbornému zkoumání byla arcibiskupem Dominikem Dukou ustanovena komise, jejímiž členy jsou: Jan Matějka, emer. děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, Petr Velemínský, vedoucí antropologického odd. NM v Praze, Vítězslav Kuželka, kurátor antropologického odd. NM v Praze, Petr Regalát Beneš OFM, člen konventu P. Marie Sněžné a Vladimír Kelnar, probošt Kapituly u sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Nepřítomného provinciála Jeronýma F. Jurku OFM zastupoval Jakub František Sadílek OFM. V průběhu léta bude proveden podrobný antropologický výzkum nalezených kosterních pozůstatků. Fotografie zde.

Blahořečení XIV pražských mučedníků

Dne 10. května podepsal papež Benedikt XVI. dekret, jímž potvrdil mučednický charakter smrti XIV pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, čímž završil kanonický proces a otevřel cestu k jejich blahořečení. K němu dojde při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrále v sobotu 13. října 2012, kterou bude celebrovat kardinál prefekt Kongregace pro svatořečení Angelo Amato SDB.

Výstava v Ostravě

Od 8. února 2012 do velikonoc byla v prostorách Biskupského gymnázia v Ostravě vystavena část expozice výstavy 400 let od smrti 14 pražských mučedníků františkánů u Panny Marie Sněžné, která se poprvé konala loni od ledna do března v pražském konventu a setkala se s živým zájmem veřejnosti. U příležitosti zahájení ostravské výstavy se studenty gymnázia setkal bratr Petr Regalát OFM. Více o výstavě v Ostravě zde: http://web.b-g.cz/blog/vystava-o-ctrnacti-frantiskanskych-mucednicich-aneb-co-nam-visi-v-kapli/.

Řádné zasedání

Dne 10. ledna 2012 se v Římě konalo řádné zasedání kardinálů a biskupů Kongregace pro svatořečení, jež navázalo na zasedání komise historiků r. 2003 a komise teologů r. 2011. Biskupové a kardinálové nyní potvrdili, že v případě všech čtrnácti umučených bratří se jedná o pravé mučednictví.

© OFM 2012 - Provincie bratří františkánů - www.ofm.cz

Podporují nás